informace pro rodiče - prázdninový provoz, školné a stravné na školní rok 2022/2023

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, podáváme Vám tyto informace

Ø Mateřská škola je uzavřena 1. a 4. července

Ø Červencový provoz probíhá od 7. 7. - 29. 7. pouze pro přihlášené děti a pro děti ze 16. Mš Korandova, které do 30. 6. zaplatily školné a stravné (nepřihlášené děti nebudou přijaty)

Provoz Mš o prázdninách od 6. 30.- 16. 00, děti budou spojovány ve 2 třídách v zadním pavilonu ( Medvíďata, Včelky) společně s dětmi ze 16. Mš, o děti budou pečovat všechny paní učitelky ,budou se na třídách střídat

Ø Školné na rok 2022/ 23 činí 945,- Kč měsíčně od 1. 9. 2022

Ø Zálohu na stravné 1100 Kč zašlete prosím do 31. 8. 2022 na účet ŠJ 24031311/ 0100