Seznam identifikátorů přijatých žáků „ Lex Ukrajina“

49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace

 

Seznam identifikátorů přijatých žáků „ Lex Ukrajina“

 

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 28. 7. 2022

 

Poř.   Registrační číslo      Spisová značka       Výsledek   

1       1.                                          S 10               Přijato       

2       2.                                          S 10               Přijato       

3       11.                                        S 10               Přijato