Jesle

Jeslové oddělení BROUČCI

Kapacita jeslí je pro školní rok 2021/22 naplněna. Ohledně uvolněných míst pro školní rok 2021/22 se informujte přímo v Jeslích na tel.: 728 332 226 

Umísťování dětí závisí na počtu uvolněných míst v průběhu školního roku.

Provozní doba : 6.00 - 16.00 hodin
Děti se scházejí do 8.30 hod. Vyzvednout dítě nejpozději v 15.45 hod.
Adaptace nových dětí s rodiči - po domluvě se sestrou

Kapacita jeslí: 15 dětí denně

Věk dětí k zápisu: 18 – 36 měsíců

Jeslovné: měsíc = 4000,- Kč 
              veškeré platby na účet 49. MŠ - 57634311/0100 
              variabilní symbol – identifikační čislo přidělené MŠ
              splatnost do posledního dne předcházejícího měsíce

Stravné: záloha = 1100,- Kč, stravovací jednotka 48,-Kč;
              platby za stravné na číslo účtu ŠJ: 24031311/0100

Denní režim:

             6.00 - 8.30hod. se scházíme
             8.30 - 9.00 hod. snídaně
             9.00 - 10.00 hod. hry, zaměstnání dětí
             10.00 - 11.00 hod. pobyt venku
             11.00 - 11.30 hod. oběd
             12.00 - 14.00 hod. odpočinek
             14.00 - 15.45 hod. hry

O děti pečují dvě sestry - Věra Synáčová a Iveta Vykoupilová

Mobilní telefon: 728 332 226

Informace k platbách od 1. 9. 2020

Stravné

Provádí se inkasním způsobem. Na počátku školní roku (počátku stravování) zákonní zástupci uhradí jednorázovou zálohu ve výši 1 100,00 Kč na č. účtu 24031311/0100. V dalších měsících školního roku se hradí stravné za skutečně odebranou stravu. Na konci školního roku (ukončeného stravování) se přeplatek zákonným zástupcům vrací.

Prosíme rodiče o zavedení inkasa k platbě stravného do 10. 9. 2020, s dostatečným limitem. Uvádějte jméno dítěte.

Jeslovné

Jeslovné činí 4 000,- Kč Provádí se převodem na č. účtu  57634311/0100 do 10. dne v daném měsíci.

Při platbách jeslovného  uvádějte školou přidělené číslo jako variabilní symbol.

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020

S účinností od 1. 9. 2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, šála atd. ve vnitřních prostorách staveb, které jsou: společnými prostory škol a školských zařízení.

Prosíme rodiče, aby při vstupu do Mš a jeslí používali ochranné roušky.