Jesle

Jeslové oddělení BROUČCI

Kapacita jeslí je pro školní rok 2019/20 naplněna. Ohledně uvolněných míst pro školní rok 2019/20 se informujte přímo v Jeslích na tel.: 728 332 226 

Umísťování dětí závisí na počtu uvolněných míst v průběhu školního roku.

Provozní doba : 6.00 - 16.00 hodin
Děti se scházejí do 8.30 hod. Vyzvednout dítě nejpozději v 15.45 hod.
Adaptace nových dětí s rodiči - po domluvě se sestrou

Kapacita jeslí: 15 dětí denně

Věk dětí k zápisu: 18 – 36 měsíců

Jeslovné: měsíc = 4000,- Kč 
              veškeré platby na účet 49. MŠ - 57634311/0100 
              variabilní symbol – identifikační čislo přidělené MŠ
              splatnost do posledního dne předcházejícího měsíce

Stravné: měsíc = 851,- Kč, stravovací jednotka 37,-Kč;
              platby za stravné na číslo účtu ŠJ: 24031311/0100

Denní režim:

             6.00 - 8.30hod. se scházíme
             8.30 - 9.00 hod. snídaně
             9.00 - 10.00 hod. hry, zaměstnání dětí
             10.00 - 11.00 hod. pobyt venku
             11.00 - 11.30 hod. oběd
             12.00 - 14.00 hod. odpočinek
             14.00 - 15.45 hod. hry

O děti pečují dvě sestry - Věra Synáčová a Lucie Krocová

Mobilní telefon: 728 332 226