Krtečci

I.třída KRTEČCI

paní učitelky: Ing. Romana Váchová, Lenka Šnajdrová
děti ve věku: 3-4 let
zapsáno: 25 dětí
V první třídě se zaměřujeme hlavně na adaptaci nově příchozích dětí. Na seznamování s novým prostředím školky, v němž budou děti trávit čas a samozřejmě se děti také seznamují s okolím naší MŠ.
Naším cílem je naučit děti základním společenským návykům: pozdrav, hygiena, stolování, správné chování k druhému člověku (dospělému nebo kamarádovi) a samozřejmě klademe velký důraz na hru.
Ve školce zapojujeme děti do všech výchov-tělesné, výtvarné, hudební i dramatické a motivujeme je ke stále lepším a lepším výsledkům a výkonům. Snažíme se děti všestranně rozvíjet, pomoci jim, poradit při neúspěchu, pochválit při dobře zvládnutém úkolu a snažíme se být jim oporou.
Po celý rok bude nad našimi dětmi držet ochranou ruku náš třídní maskot Krteček.

Název třídního programu: POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

 
- po celý rok se s dětmi učíme básničky, písničky, říkadla, koledy,…
- zpěv a recitaci doprovázíme různými tanečky a pantomimickými prvky, připravujeme pro děti různě obtížné překážkové dráhy, atd.