Medvíďata

II.třída MEDVÍĎATA

paní učitelky: Ing. Helena Kaprasová, Jaroslava Matějková, Ilona Pešková
asistent pedagoga: Štěpánka Šmrhová
děti ve věku: 4-5let
zapsáno: 24 dětí

Naší snahou je rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností. Snažíme se vytvářet laskavé a přátelské prostředí, kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita.

„Medvídě“ nás bude provázet programem po celý školní rok. Bude naším talismanem, maskotem, kamarádem. Předvádí dětem zvídavost, chytrost, samostatnost, mrštnost a zdravé sebevědomí a sebejistotu. Pomůže nám hravou formou rozvíjet dětem fantazii. Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, vědomostí a poznatků matematické a předmatematické gramotnosti. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu, ve kterém nechybí dostatek pohybu.

Důraz klademe na vztahy dětí v sociální skupině, rozvíjení tolerance a vzájemné empatie a spolupráce s ostatními, probíhá multikulturní výchova.

Náš třídní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, je přihlíženo k věkovému složení dětí s přihlédnutím k přípravě na vstup do ZŠ. Probíhá seznamování s cizí kulturou a jazykem, v naší třídě „Angličtina hravou formou“ v denních činnostech.

Název třídního programu: S MEDVÍĎATY ZA POZNÁNÍM

 
Tématické bloky:

Medvíďata mezi kamarády
Medvíďata a barevný podzim
Vánoční kouzlení
Medvíďata a zimní království aneb Z pohádky do pohádky
Medvíďata probouzí jaro
Velké medvědí cestování aneb Hurá na prázdniny