Včelky

 

III.třída VČELKY

paní učitelky: Martina Švajdová, Monika Horčičková
asistent pedagoga: Štěpánka Šmrhová

děti ve věku: 5 - 7let
zapsáno: 25dětí (13 děvčat a 12 chlapců)


Náš třídní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, je přihlíženo k věkovému složení dětí s přihlédnutím k přípravě na vstup do ZŠ.

Ve třídě se věnujeme hudebním aktivitám - zpěv, rytmizace, hra na Orffovy hudební nástroje.