ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/ 2025

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/ 2025

Přihlášku a evidenční list dítěte pro zápis dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické přihlášky na internetových stránkách: www.mszapis.plzen.eu

1.)Vyplňování přihlášek dítěte :

od 2.4. do 7. 5. 2024,na www.mszapis.plzen.eu kde najdete již nyní veškeré podrobné informace k vyplnění přihlášky a k zápisům do mateřských škol v Plzni.

Předškolní vzdělávání je POVINNÉ pro děti, které do 31.8. 2024 dovrší 5 let věku.

Žádost vyplňte + evidenční list vytiskněte, zajistěte si potvrzení o očkování dítěte( přímo na žádosti + na evidenčním listu)- na žádosti nemusí být jen u dítěte, které do 31. 8. 2024 dovrší 5 let( na evidenčním listu razítko lékaře být musí, ale odevzdává se až před zahájením školního roku).

2.)Sběr vytištěných a od lékaře potvrzených žádostí na 49. Mš:

6. května od 10- 16.00 hod.

7. května od 7-13 hod.

- možnost využití registračního systému

Dokumenty potřebné k zápisu při sběru přihlášek v Mš:

Ø občanský průkaz, rodný list dítěte

Ø potvrzení o očkování přímo na přihlášce(nemusí být u dítěte, které do

31. 8. 2024 dovrší 5 let),

Ø doložení trvalého pobytu dítěte(OP, nebo kartička z ohlašovny pobytu)

Ø kartička pojištěnce- (dítěte)