Informace

 Placení stravného a školného

 • školné ve výši 830,- Kč. musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci
 • číslo účtu je 57634311 / 0100,jako variabilní symbol uvádějte mateřskou školou přidělené osobní číslo dítěte, konstantní symbol neuvádějte
 • stravné - povolení k inkasu , číslo účtu 24031311 / 0100, variabilní symbol  neuvádějte, konst. symbol 0308
 • při nástupu zaplatí všichni zálohu ve výši 1 500,- Kč. Platba buď složenkou nebo bankovním převodem.
 • stravovací jednotka  3-6 letí 50,-Kč
 • stravovací jednotka  7 letí 55,- Kč
 • podrobnější informace podá ředitelka školy a vedoucí ŠJ na tel. 702 267 409
 • předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí


Co děti potřebují do školky

 • bačkory bez zavazování-podepsané
 • náhradní oblečení – triko, tepláky, spodní prádlo, ponožky
 • pohodlné oblečení do třídy – triko, tepláky atd.
 • vhodnou obuv a oblečení na pobyt venku
 • pyžamo a lůžkoviny / povlečení včetně polštáře a deky + prostěradlo natahovací 136x54cm /
  Včelky - napínací prostěradlo, malý polštářek a deku
 • ve vlastním zájmu vše podepsat49.MŠ má plný stav zaměstnanců na všech pozicích.