Povinně zveřejňované informace a ochrana osobních údajů

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5 , příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost:

  • Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
  • Provozování zařízení a poskytování péče o děti od 1 do 3 let věku v denním režimu
  • Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol             v zařízení školního stravování (školní jídelna)
  • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovací listina

Zřizovatel – Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné, stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ) 709 410 17
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
Údaje o rozpočtu
ŠVP je volně dostupný a k dispozici v šatnách dětí
9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání viz Formuláře.
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Viz Kontaktní spojení
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu viz Formuláře

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí):

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ.
Žádost o přijetí do MŠ (více na webu pro zápisy do MŠ)
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Místo a způsoby podání
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Zápis do MŠ květen v případě volné kapacity během školního roku
Pověření k vyzvedávání dítěte projednání osobně ve třídě, případně s ředitelkou školy
Osvobození od úplaty projednání osobně s ředitelkou školy
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny.
17. Výroční zpráva Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů (pdf)